Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Mücadele Kanunu çıkmalı

Uyuşturucu maddeler başta olmak üzere Madde Bağımlığı ve Kaçakçığı Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken önlemlerin belirlenmesi amacı ile kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporunu hazırlayarak TBMM Başkanlığına sundu.

Meclis Araştırma Komisyonun hazırladığı raporun ”Sonuç ve Öneriler” kısmında, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de uyuşturucu madde kullanıcı ve bağımlılarının sayısında artış olduğuna dikkat çekildi. Özellikle son yıllarda gençler arasında uyuşturucu madde kullanım boyutlarının belirgin bir şekilde arttığı kaydedilen raporda bağımlılık yapıcı maddelerin kullanımının bazı büyük il ve ilçelerde daha sık görüldüğü tespitine yer verildi.

Bağımlılık yapıcı Madde kullanımının önlenmesi ve kontrol altına alınmasını amaçlayan etkinliklerin tanımında standart bir terminoloji ve ortak bir dil kullanılması gerektiği belirtilen raporda, ”madde bağımlılığının bir sağlık sorunu olduğu” mesajının topluma daha yoğun ve vurgulanarak verilmesi gerektiği ifade edildi.

Komisyon aporunda, Avrupa ülkelerinde ve ABD’de olduğu gibi, kurumları, Başbakanlığa bağlı tek bir çatı altında toplayacak Genel Müdürlük düzeyinde bir kurumsallaşmaya acilen ihtiyaç olduğu kaydedildi.

Raporda yer alan tavsiyeler ise şöyle:

  1. Uyuşturucu ile mücadelede etkin soruşturma yapılabilmesi için dağınık olan mevzuatın toparlanması ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik tek kanun çatısı altında düzenleme yapılması gerekmektedir. Bu nedenle çağın ve ülkemizin koşullarına uygun biçimde ‘Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Mücadele Kanunu’ adıyla özel bir kanun çıkarılmalıdır.
  2. Uyuşturucu ve psikotrop maddelerle ilgili suçları ihbar edenlerin, kendi rızaları olmadıkça kimliklerinin gizli tutulması, tanık veya başka sıfatla dinlenmemeleri, bu suçların unsurunu ya da cezasını etkileme ihtimali bulunanlar dışında başka suçlarla ilgili davaların bu suçlarla ilgili davalarla birleştirilmemesi sağlanmalıdır. Bu suçların tümünün muhbirleri ve tanıkları ‘Tanık Koruma Kanunu kapsamına alınmalıdır.
  3. Uçucu madde kullanan kişilerin de Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesi kapsamında uyuşturucu kullanıcısı oldukları yönünde özel düzenleme yapılmalıdır.
  4. Hem medya aracılığıyla hem de sinemalarda gösterilen alkol ile ilgili reklam filmlerinin kaldırılması veya kısıtlanması ile ilgili yasal bir düzenleme yapılmalıdır.
  5. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı konusu yazılı ve görsel medyanın sürekli gündem maddelerinden biri haline getirilmelidir.
  6. Çocuk Polis Şubesi bünyesinde sürekli görev yapan sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve sosyolog istihdam edilmelidir.
  7. Madde kullanımı ve sonuçları ile ilgili bir telefon danışma hattı oluşturulmalıdır.
  8. Tüm illerdeki operasyonel çalışmaları yürütmek üzere özel yetkilerle donatılmış Savcılıklar ile ülke genelinde faaliyet yürütecek ve yetkilendirilmiş bu savcılıkları koordine edecek “Türkiye Savcılığı” kurulmalıdır.
  9. Yürütülen mücadelede kaçakçılık gruplarının tüm unsurlarıyla ortadan kaldırılmasının en önemli yolu, kaçakçı gruplarının mal varlıklarına el konulmasıdır.
  10. Türkiye’de 20 ülkenin 38 irtibat görevlisi bulunurken Türkiye’nin halihazırda 5 ülkede 5 Emniyet irtibat görevlisi bulunmaktadır. Bakanlar Kurulu kararlarına göre 25 kadro vardır, kullanılan kadro sayısı 13′tür, geri kalan 12 kadronun da kullanılabilir duruma getirilmesidir.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.